Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOOR

Fotospeurtocht op de kinderboerderij

Op woensdag 21 maart hebben we een bezoek gebracht aan kinderboerderij De Ridder en de fotospeurtocht gelopen. Dankzij de aanwezigheid van voldoende hulpouders kon de hele groep in kleine groepjes opgedeeld worden. Ieder groepje kreeg een boekje mee met foto's, die gezocht konden worden op het terrein van de kinderboerderij. Ook stond er allerlei informatie in. Het was soms wel even "speuren", maar dat konden de kinderen samen heel goed! Wat is er veel te zien op de kinderboerderij.

Naast het zoeken naar de dieren hadden de kinderen ook de opdracht op zoek te gaan naar "techniek op de kinderboerderij". Dit in het kader van ons huidige thema.
Ook hiervan zijn veel foto's gemaakt.

Na het educatieve gedeelte was er nog tijd om te spelen. Het was een erg geslaagd bezoek!

Een woord van dank voor alle (groot-)ouders die op wat voor manier dan ook hebben meegeholpen om dit uitstapje te kunnen realiseren!


Meer foto's in het fotoalbum op Ouderportaal