Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOOR

Voorstelling Pluk van de Petteflet

Tijdens het thema Podiumparels stond in de kleuterbouw het bekende boek "Pluk van de Petteflet" centraal. Het thema werd maandag 11 december samen met ouders afgesloten door een voorstelling waaraan bijna alle kleuters meededen.
Wat een samenwerking!
Het toneelstuk werd door juf Kitty van bibliotheek Waterland aan elkaar gepraat.
Als start zongen alle kleuters het lied "Een plek voor Pluk". Daarna speelden een paar kinderen van de Meerkoet het begin van het verhaal, waarin Pluk op zoek ging naar een huisje. Dollie de duif wees hem het torenkamertje in de Petteflet.
Terwijl Pluk er heen ging, waren op het scherm een aantal mooie Petteflet-bouwwerken te zien.
Toen ging Pluk boekjes kopen bij meneer Pen. De kinderen van de Tureluur speelden dit uit.
Pluk maakte ook kennis met Aagje, de dochter van mevrouw Helderder.
De kinderen van de Fuut kwamen samen met juf Marije als mevrouw Helderder schoonmaken met hun spuitbussen.
Tijdens het zingen van het liedje van mevrouw Helderder kwamen ook de Aagjes en mevrouw Helderders uit de andere groepen erbij.
Daarna kwam het langste paard ter wereld het toneel op: Langhors, uitgebeeld door kinderen van de Kwikstaart. Dikke Dollie van de Kwikstaart en een Stampertje vergezelden Langhors tijdens zijn rondgang over het toneel.
Vervolgens kwam Pluk wat rare vogels tegen: de Krullevaar. Deze vogel had haren in plaats van veren. Dit werd met prachtige hoeden op, uitgebeeld door een paar kinderen uit alle groepen. Ze lieten enthousiast de vogeltjesdans zien.
Daarna maakte Pluk kennis met de Stampertjes, uitgebeeld door kinderen van de Koolmees, met juf Marja als vader Stamper. Het waren er 6 en na het versje was er nog maar 1 Stampertje over, die hard naar zijn vader toeliep. Vader Stamper had frieten gebakken en Pluk mocht mee-eten.
Na het eten ging Pluk naar zijn torenkamertje, hij was heel blij met zijn huisje en met zijn vriendjes.
Tot slot zongen alle kinderen nog een keer het Pluklied en mocht iedereen die het wilde meedoen met de vogeltjesdans.
De kinderen namen met een buiging een groot applaus van de (groot)ouders in ontvangst.
Het was een super leuke afsluiting van het thema Podiumparels.meer foto's op Ouderportaal