Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOOR

Speurtocht Vreedzame School

Speurtocht Vreedzame School
Onze klas

In het eerste blok van de Vreedzame School staan de lessen in het teken van het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Ook bespreken we de taken en verantwoordelijkheden van de leerlingen. De leerlingen oefenen met het geven en ontvangen van opstekers en afbrekers. Ze leren door STOP! HOU OP!  te zeggen hun grens aan te geven. Door middel van een speurtocht (her)ontdekken de leerlingen hun leeromgeving.

De speurtocht
Wat paste zo'n speurtocht mooi bij ons thema: "Jij, ik, wij samen, AkkerDijk en het kindcentrum".
Op woensdagmiddag 11 oktober was het zover. Samen met de kinderen uit groep 7 van de Fazant, gingen de kinderen van de Tureluur en de Meerkoet in kleine groepjes op pad. Zij gingen in het schoolgebouw op zoek naar logo's van de Vreedzame School. Zo ontdekten zij o.a. de corridor, het Parelhof, de directiekamer, de wastafels, de chromebookkast, enz. enz. De oudere begeleidende kinderen gaven het op een lijstje aan als ze iets gevonden hadden. En wat knap: alle groepjes vonden alle plekken van de speurtocht! Nu weet iedereen waar alles op school te vinden is.
Bedankt voor jullie hulp, kinderen van de Fazant!
Bedankt, Marina en Shanna voor het begeleiden en voor de leuke foto's!
Meer foto's in het fotoalbum op Ouderportaal