Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOOR

Informatie Centrum Jeugd en Gezin / GGD Zaanstreek -Waterland

                    
 
Informatie Centrum voor Jeugd en Gezin/GGD Zaanstreek-Waterland
Het preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 5-jarigen
Alle 5-jarige leerlingen worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO.
Het PGO wordt uitgevoerd door de doktersassistente en de jeugdarts.
De doktersassistente onderzoekt de zintuigen. Dit onderzoek vindt plaats op school, onder schooltijd. De doktersassistente neemt contact met u op voor het plannen van het onderzoek.
Daarna volgt het medische onderzoek door de jeugdarts. Dit onderzoek vindt plaats op een GGD-locatie. Hiervoor neemt de medewerker van de administratie contact met u op.
Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO groep 7)
Alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige en vindt plaats op een GGD-locatie. Hiervoor neemt de medewerker van de administratie contact met u op.
De spraaktaal screening 5-jarigen
Tijdens de kleuterperiode komt uw kind een keer bij de logopedist van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De logopedist komt op school. Zij voert een gesprekje met uw kind, controleert de spraak, het taalgebruik en het begrijpen van taal. Ook luistert zij naar de stem en het ademgebruik en let op of uw kind goed luistert naar de opdrachtjes, of duimt (of op vingers of op een speen zuigt), of vaak met de mond open zit. Uw kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit.
De screening duurt ongeveer 10 minuten. De logopedische screening is gratis.
Vóór de screening krijgt u een brief/mail. En na de screening krijgt u bericht over de resultaten. Wilt u liever niet dat uw kind onderzocht wordt? Of heeft u er bezwaar tegen dat de logopedist de resultaten met de leerkracht bespreekt? Laat het de logopedist dan weten.
U kunt ook zelf een afspraak maken voor een gesprek of een onderzoek bij de logopedist van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat geldt voor alle kinderen op school. De logopedist komt daarvoor op school. Stuur dan een e-mail naar: logopedie@ggdzw.nl (met naam en geboortedatum van uw kind).
De leerkracht kan ook in overleg met u en met uw toestemming een kind opgeven voor onderzoek door de logopedist. De logopedist beoordeelt of een verwijzing naar logopedie nodig is. U krijgt dan van de logopedist een verwijsbrief waarmee u direct naar logopedie kunt (een verwijzing via de huisarts is niet nodig). Ook kan de logopedist adviezen en oefeningen geven. Soms komt een kind nog een keer voor controle.
              
              
     Trea Donkersloot-Kuipers
     Logopedist
                  Centrum voor Jeugd en Gezin / GGD Zaanstreek-Waterland


Sinds 2016 werken logopedisten van logopediepraktijk ISTO op school. Zie hiervoor de informatie op de website van de AkkerDijk bij "logopedie op school".

Onderzoek op indicatie
Leerkrachten, IB-ers, ouders en verzorgers kunnen altijd contact opnemen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of logopedist voor consultatie of onderzoek van een leerling met problemen.
Bij het aanvragen van een onderzoek kan gebruik gemaakt worden van het signaleringsformulier.

Het signaleringsformulier
Het signaleringsformulier kan gebruikt worden voor:
- het geven van informatie over leerlingen met problemen, voorafgaand aan het PGO
  (5-jarigen en groep 7).
- het aanmelden van kinderen voor onderzoek door de jeugdarts of
   jeugdverpleegkundige buiten het PGO.
De jeugdarts of verpleegkundige rapporteert de bevindingen en aanbevelingen mondeling of via het formulier.
 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin/GGD Zaanstreek-Waterland