Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOOR
Protocol internet en sociale media op de AkkerDijk
 
Inleiding
 
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico's met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto's of andere gegevens Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel van de AkkerDijk, voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school.
 
Onder het gebruik van sociale media gaat het om programma's waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke programma's en apps.
 
Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media
 1. Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel van de AkkerDijk, onafhankelijk van de plaats waar zij hun sociale media gebruiken.
 
 1. We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde. Daarom pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, en beschadigen we elkaar niet, en maken we elkaar niet zwart. 
 
 1. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media, en kan daarop aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen (retweeten) zijn handelingen waar je op aangesproken kunt worden. 
 
 1. Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt, zorg dat de instellingen goed staan en je niet meer informatie deelt dan je wilt. Alles wat wordt gecommuniceerd via internet en sociale media, blijft nog lang vindbaar.
 
 1. Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de goede naam van de AkkerDijk en iedereen die daarbij betrokken is zoals leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders.
 
 1. We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan, en we spreken elkaar daarop aan. Als dat niet lukt, dan vragen we daarvoor hulp aan onze leerkracht of directie.
 
 1. Het meenemen van mobiele telefoon en daarmee vergelijkbare communicatieapparatuur / devices op school is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Een leraar kan in verband met het leerproces leerlingen toestemming geven om een mobiele telefoon of ander device mee te nemen en te gebruiken in de klas. Ouders moeten daar toestemming voor geven door het ondertekenen van het protocol over het gebruik van deze devices. De school is niet verantwoordelijk voor eventuele schade.
 
 1. We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er daarom geen informatie, foto's of video's verspreid over anderen, als zij daar geen toestemming voor hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.
 
 1. Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden. Het is daarom niet toegestaan om op school:
  1. sites te bezoeken en informatie te downloaden en te verspreiden die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn;
  2. te hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-openbare sites of programma's;
  3. informatie, foto's of video's te delen waarvan duidelijk is dat die niet bedoeld is om verder te verspreiden, hou je wachtwoorden geheim;
  4. verzonnen berichten te versturen of een fictieve naam te gebruiken als afzender;
  5. iemand lastig te vallen, te achtervolgen of te 'flamen'.
Als iemand over de voorgaande punten informatie krijgt aangeboden, wordt dat gemeld aan de leerkracht of de directie.
 
 1. Als er gebruik wordt gemaakt van het netwerk van de school, dan mag dat de kwaliteit van het (draadloze) netwerk niet in gevaar brengen of schade aan personen of instellingen veroorzaken. Het hacken, overmatig downloaden of overbelasten van het netwerk is natuurlijk verboden.
 
 1. Het leggen van contact, het volgen van elkaar of 'vriend worden', is een bewuste keuze waar goed over nagedacht is. We weten wie de andere persoon is.
 
 1. Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst met de betrokkene besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van de AkkerDijk besluiten een maatregel op te leggen, die kan bestaan uit het in beslag nemen van de telefoon, het uitsluiten van toegang tot het netwerk van de school, of het geven van een disciplinaire maatregel (straf). Hierbij wordt er altijd contact opgenomen met de ouders van de leerling. Daarnaast kan de directie contact opnemen met de politie indien er sprake is van een strafbaar feit.
Daltonbasisschool de AkkerDijk
©2017