Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOOR
DISCLAIMER WEBSITE

Op deze website kunt u terecht voor alle informatie, zoals de nieuwsbrief, vakantiedata, actueel nieuws, belangrijke telefoonnummers en vooral veel leuke wetenswaardigheden over de groep van uw kind en de school betreffende.
Wij wijzen u erop, dat als u niet wilt dat uw kind op een foto op de website voorkomt u dit schriftelijk aan de school moet melden. Op deze pagina staat meer informatie hoe De AkkerDijk omgaat met de privacy van de kinderen.

We hopen u op deze wijze zo zorgvuldig mogelijk te informeren.

Doelstelling
*Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daar op het internet naar op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van ons onderwijs, de activiteiten die de school ontplooit etc. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

*We hopen met de website een grotere betrokkenheid bij onze school te bewerkstelligen. Dat geldt voor leerlingen, ouders en personeelsleden.
*Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Daartoe is o.a. een agendapagina op de site aanwezig. Bovendien wordt ook de maandinfo op de website gepubliceerd.
*Met onze website bieden we de kinderen en leerkrachten een platform om activiteiten en werkjes te laten zien via internet aan klasgenoten en familieleden en vrienden, dichtbij of ver weg.
*Deze website kan ook door de MR gebruikt worden om, niet vertrouwelijke, openbare stukken (zoals notulen van de vergadering) en oproepen voor een vergadering te publiceren.
*De website moet een belangrijke rol gaan spelen op De AkkerDijk, een plek waar je snel gaat kijken of er iets over de school te zien is. Hij moet voor jong en oud aantrekkelijke elementen bevatten.

Verantwoording
*De website is grotendeels opgebouwd met informatie uit de openbare schoolgids van Daltonschool De AkkerDijk.

*Op De AkkerDijk onderhoudt de ICT-werkgroep de site. De content kan door iedereen worden aangeleverd, ook door andere leerkrachten. De directie wordt op de hoogte gehouden van gepubliceerde informatie.
*Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De AkkerDijk is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
*Deze Website bevat links naar Websites die door andere partijen dan De AkkerDijk worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. De AkkerDijk heeft geen zeggenschap over dergelijke Websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat De AkkerDijk links naar dergelijke Websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van De AkkerDijk met het materiaal op die Websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Natuurlijk wordt bij de samenstelling van de linkspagina zeer zorgvuldig gelet op mogelijke kwetsende of anderszins aanstootgevende content.
*De informatie en links die in deze Website zijn opgenomen, kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Er worden periodiek veranderingen aangebracht in de informatie op deze Website. De AkkerDijk kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in deze Website aanbrengen.

Werkwijze
*Via een "nieuwsblokje" op de website zelf ( pagina actueel) en in de Nieuwsbrief worden de bezoekers van de site en de ouders van De AkkerDijk op de hoogte gebracht van de laatste vernieuwingen die de site heeft ondergaan.
*De leerkrachten van De AkkerDijk worden gestimuleerd om regelmatig foto's en/of werk van kinderen aan te leveren voor publicatie op de site.

Privacy
*In dit digitale tijdperk worden er veel foto's gemaakt tijdens excursies, schoolreisjes, etc. Wij plaatsen deze foto's op onze website omdat wij u deze plaatjes niet willen onthouden. Wij willen natuurlijk niet dat er misbruik wordt gemaakt van deze foto's. Zo zullen wij geen foto's plaatsen van kinderen in "uitdagende" kledij (badkleding of balletpak) en er vooral voor kiezen om groepsfoto's te plaatsen.

Wanneer u niet wilt dat er foto's van uw kinderen geplaatst worden dan kunt u dit melden door een ondertekende brief in te leveren waarin u aangeeft bezwaar te maken. U kunt deze brief inleveren bij de directeur.

*De webmaster ziet erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van foto's, verhalen en links wordt omgegaan. Typfouten enz. kunnen echter voorkomen.
*Bij de publicatie van foto's of werk van kinderen zullen in principe geen achternamen van kinderen worden vermeld. Indien nodig (bijv. bij meerdere kinderen met dezelfde voornaam) alleen de eerste letter van de achternaam.
*Op de website wordt verder geen persoonlijke informatie, zoals adressen en telefoonnummers, vermeld. Een uitzondering hierop vormt de directie van de school. Alleen informatie van instanties kan een plek krijgen indien het met school en/of onderwijs te maken heeft.