Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOOR
Onder invloed van ICT volgen nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij elkaar in hoog tempo op. Kennis en inzichten zijn van steeds kortere levensduur. Er komt een ongekende hoeveelheid informatie in beeld en geluid op ons af. De school zal de leerlingen moeten leren hier zinvol en veilig mee om te leren gaan. Selecteren, reguleren, ordenen, bewerken en gebruiken maar vooral kiezen vraagt van leerkracht en kind een grote mate van zelfsturing.
Zelfstandig kunnen werken en leren, in staat zijn eigen initiatieven te ontplooien en over het vermogen beschikken om nieuwe ideeën en oplossingen in samenwerking met anderen te ontwikkelen is essentieel in onze visie op ICT inzet. De volgende driedeling is daarbij onze leidraad:

Sociaal
Het voorbereiden op de samenleving. Computers en voornamelijk het internet zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Wij bereiden kinderen voor op die maatschappij. Steeds meer kinderen beschikken al op jonge leeftijd over een mobiele telefoon met internet. Hierin past de aandacht voor een veilig gebruik van ICT. In de groepen 6 en 8 halen kinderen het diploma Veilig Internet.

Pedagogisch / didactisch
Als medium/middel bij het onderwijzen en studeren. ICT sluit goed aan bij de huidige ontwikkelingen binnen onze school: Individualisering, zorg op maat, zelfstandig werken/leren en samenwerkend leren.

Organisatorisch
Wij vinden registratie en toetsing een belangrijk middel om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Ook in de gebruikte software is dit een belangrijke factor.
Sommige methodes zijn 'webbased', zodat kinderen ook thuis kunnen inloggen om te oefenen. Met behulp van de digitale borden en screens wordt het onderwijs verlevendigd en kunnen allerlei digitale hulpmiddelen worden ingezet.