Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOOR
De AkkerDijk is een kleinschalige, persoonlijke school waar lesgegeven wordt volgens het daltonconcept. Het daltononderwijs heeft als belangrijkste kenmerk het afstemmen van het onderwijs op de behoeften, interesses en mogelijkheden van de leerling.

In het daltononderwijs werken we met de volgende kernwaarden:Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen.

Het geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind(eren)? Bel dan even voor een vrijblijvend informatief gesprek en rondleiding door onze school: 0299 64 06 10 of neem contact met ons op via mail directie@obsakkerdijk.nl
U maakt vervolgens kennis met de directie en wordt rondgeleid op school; het liefst onder schooltijd zodat u de school in de praktijk meemaakt.
Graag tot ziens!

Frieda Serné
Directeur Openbare Daltonbasisschool de AkkerDijk

Als u uw kind inschrijft, vult u twee formulieren in en levert deze in bij de directie, inclusief kopieën van de opleiding van de ouders en van de ID-kaart van uw kind.

WELKOM OP DE AKKERDIJK

Meteen na inschrijving plaatsen wij u in ons mailbestand en ontvangt u alle informatie, zodat u op de hoogte bent van alle ontwikkelingen op school.
In de regel kan uw kind de dag na de vierde verjaardag naar school. Soms is dit niet mogelijk (bijvoorbeeld vlak voor of na de zomervakantie). Wij adviseren u om uw kind de eerste schoolweek nog niet hele dagen naar school te laten gaan. Een geleidelijke opbouw is voor veel kinderen wenselijk. Voorafgaande aan de eerste schooldag kunt u samen met uw kind na schooltijd bij ons op visite komen. Er is dan gelegenheid om nader kennis te maken met de juf of meester en rustig samen de klas te verkennen. U kunt ons bellen voor een afspraak.

U heeft al een kind op De AkkerDijk
Als u een broertje of zusje in wilt schrijven, vraagt u bij de directie om de inschrijfformulieren. Een kennismakingsgesprek, incl. rondleiding is niet nodig omdat u al bekend met De AkkerDijk.

Algemeen toegangsbeleid
Volgens de wet op het basisonderwijs beslist het  bestuur over de toelating van de leerling tot de openbare school. Dat betekent, dat ouders/verzorgers hun kind rechtstreeks bij de school van hun voorkeur kunnen aanmelden. Aanmelding van leerlingen voor een openbare basisschool is mogelijk vanaf de leeftijd van drie jaar. Een aanmelding geeft nog geen recht op toelating! Enkele maanden voordat de leerling toegelaten kan worden, bekijkt de directeur van de school of er ook plaats is. Als er plek is, regelt de directeur de inschrijving en maakt de nodige afspraken. Bij alle openbare scholen worden broertjes/zusjes van de op de school aanwezige kinderen altijd met voorrang geplaatst. Vervolgens vindt toelating plaats op leeftijd, d.w.z. dat de oudste kinderen de eerste rechten hebben. De aanmeldingsdatum speelt geen enkele rol. Daarnaast is het gebruikelijk dat 6 weken voorafgaand aan de zomer- vakantie geen kleuters meer worden toegelaten. Bij het openbaar onderwijs geldt de regel: is er op de school van voorkeur geen plaats, dan wordt de ouder in ieder geval een plaats aangeboden op een andere openbare school, in principe in dezelfde wijk. Het is goed denkbaar dat ook kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap bij een basisschool worden aangemeld. In zo'n geval zal de aanmeldings-procedure meer tijd in beslag nemen. Voor verdere vragen hieromtrent kunt u het beste contact opnemen met de directeur van de school.
Met de andere schoolbesturen in Purmerend zijn afspraken gemaakt over overplaatsing van de ene naar de andere school. De algemene regel is, dat de overplaatsing mogelijk is bij het begin van een nieuw schooljaar. Overplaatsing binnen een schooljaar is alleen mogelijk bij verhuizing of bij een situatie waarin de oude en nieuwe school beiden instemmen.