Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOOR
De leden:                            
Personeelsgeleding:
Susan Plat (secretaris)                     splat@obsakkerdijk.nl
Arianne Admiraal                            aadmiraal@obsakkerdijk.nl
Linda Helmigh                                lhelmigh@obsakkerdijk.nl
 
 
Oudergeleding:
Nadia Hadjji                                   nadia.hadjji@live.nl
Jeroen Weber (voorzitter)                jeroenweber1981@gmail.com
Tanja Funcke-Lagerburg                  tanjalagerburg@msn.com


De MR is rechtstreeks bereikbaar via splat@obsakkerdijk.nl