Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOOR
Maandag 12 september is de eerste MR vergadering van dit schooljaar.
U bent van harte welkom om daarbij te zijn.
De koffie en thee staan klaar om 20.00 uur op Zichthof 11.
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de MR.
Agenda MR vergadering  woensdag 12 september 20.00 uur
1. opening gezamenlijk met de OV
- voortgang Parelkwekers
- jaarvergadering donderdag 18 oktober
2. vaststellen agenda MR
3. notulen van de vergadering van 4 juni
4. ingekomen post
5. mededelingen directie
6. verkeer rondom school (MR lid Tanja)
7. schoolreisrekening
8. pestprotocol (ouder Irene)
9. jaarverslag
10. jaarplan
11. jaaroverzicht maken
12. Parelhof in de wijk, m.m.v. Saskia de Vries
13. MR cursus
14. MR info
15. BPS ( bouwen aan een positieve school)
11. wvttk (wat verder ter tafel komt) en rondvraag