Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOOR
De Oudervereniging wordt geleid door de volgende personen:

         
  Voorzitter:                     Penningmeester:           Secretaris:              2e penningmeester:
  Claudia van Dongen         Wendy Frinking            Henry Veerman            Anne Groen


Algemene leden:  


                         
           Jolanda Havik              Pauline van Lit            en Chantal Beek


Onze contactpersoon vanuit de schooldirectie is Erik Kok.

Samen zetten wij ons in, om van de ouderbijdrage, leuke activiteiten op school te organiseren, zoals: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, Jaarfeest, Sportactiviteiten, aankleding afscheid groep 8 en gezonde lunches. 
Al deze  activiteiten worden betaald van uw ouderbijdrage.  Ieder jaar vragen wij per kind een bedrag van € 30,-. Al dit geld komt ten goede van de kinderen op school. 
Aangezien wij een vereniging zijn is elk betalend kind lid van deze vereniging (net zoals bijvoorbeeld bij een voetbalvereniging) en mag dan ook meedoen aan de activiteiten. 

De oudervereniging heeft ongeveer 5 keer per jaar een vergadering die openbaar zijn. U bent altijd van harte welkom om deze vergadering bij te wonen, ideeën in te brengen of vragen te stellen. 
Het komt geregeld voor dat de oudervereniging ouderhulp nodig heeft met bepaalde activiteiten. Mocht u het leuk vinden om te helpen dan horen wij dit graag. U kunt ons dan mailen op or-ov@obsakkerdijk.nl en zo doorgeven op welke dagen van de week u zou kunnen helpen. 

Mocht u vragen en /of opmerkingen of super leuke ideeën hebben, dan horen wij ook dit graag. 
 
U kunt de Oudervereniging mailen:
OV@dkcparelhof.nl