Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOOR
VREEDZAME SCHOOL IN DE KLAS
Na de zomervakantie starten alle groepen weer met de lessen van de Vreedzame School.
We beginnen met blok 1 - "Onze klas".
In dit blok staan de lessen in het teken van het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.
Onderwerpen die in de lessen van dit blok aan de orde komen zijn: elkaar beter leren kennen, goed en slecht luisteren, opstekers en afbrekers, respecteren van verschillen, samen afspraken maken en samen verantwoordelijk zijn.

Na de herfstvakantie werken alle groepen met blok 2 - "Conflicten zelf oplossen".
Hierin leren de leerlingen het begrip 'conflict', en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten oplossen.
Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten.
Dit staat centraal in de lessen van blok 3, waaraan alle groepen werken na de kerstvakantie.


Kijkt u voor meer informatie op de website: www.devreedzameschool.nl